Khoa Học - Công Nghệ

Những lưu ý trong Quy định về quản lý đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2024

04/04/2024
Admin
655

Các quy định về quản lý đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2024 do Ban giám hiệu phê duyệt và ban hành tại QĐ 314 QĐ/ĐHFPT.

Cụ thể như sau:

  • Đối tượng tham dự: cán bộ, giảng viên, người học tại FE thành lập nhóm nghiên cứu tối thiểu 3 thành viên thuộc FE.
  • Kinh phí: Tối đa 100tr/đề tài
  • Thời gian thực hiện: 12 tháng (đã bao gồm thời gian nghiệm thu)
  • Hình thức tham gia: Nộp Hồ sơ đăng ký theo thông báo. Từ năm 2024, danh sách đề tài NCKH cấp trường được thông báo rộng rãi, công khai toàn FE để các nhóm nghiên cứu lựa chọn đề tài phù hợp định hướng nghiên cứu và nộp Hồ sơ.
  • Hình thức tuyển chọn: Dựa trên Kết quả đánh giá Hồ sơ xét duyệt dựa trên điểm trung bình cộng điểm ghi trên phiếu của các thành viên Hội đồng Xét duyệt đề cương tham gia bỏ phiếu.
  • Để xem chi tiết nội dung tài liệu, Anh/Chị vui lòng xem tại: Quyết định số 314/QD-ĐHFPT
655
Version: 1.2.2.2