Quy Trình - Biểu Mẫu

Management
View Download
1. QĐ1197/QĐ-ĐHFPT Quy định về tiêu chuẩn Năng lực và Đạo đức trong hoạt động nghiên cứu Khoa học Công nghệ và đảm bảo quyền Sở hữu View
2. QĐ928/QĐ-ĐHFPT về Chính sách hỗ trợ cán bộ, giảng viên, sinh viên Tổ chức giáo dục FPT tham dự hội nghị, hội thảo khoa học View
3. QĐ338/QĐ-ĐHFPT Về Quản lý đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường của Tổ chức Giáo dục FPT View
4. QĐ138/QĐ-ĐHFPT Về khen thưởng thành tích nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, sinh viên Tổ chức Giáo dục FPT View
5. QD 276 DH FPT-Ve chinh sach ho tro CBGV va nguoi hoc cua To chuc Giao duc FPT tham du hoi nghi hoi thao khoa hoc View
6. HƯỚNG DẪN Lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ View
7. Thông tư 02/2023-TT-BKHCN Hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước View
8. QD 314 DHFPT Ban hanh Quy dinh ve quan ly de tai nghien cuu khoa hoc cap Truong cua To chuc Giao duc FPT View
9. QĐ 314/ĐHFPT - Quy định về quản lý đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường của Tổ chức Giáo dục FPT View
10. Quyết định 276/QĐ-ĐHFPT về Chính sách hỗ trợ cán bộ, giảng viên, và người học của Tổ chức giáo dục FPT tham dự hội nghị, hội thảo khoa học View
Version: 1.2.2.2