Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học - Đề Tài Cấp Trường

Phan Đình Trâm Anh FPTU Cần Thơ Kinh tế - Quản trị kinh doanh Lượng hoá tác động của các yếu tố trong mối quan hệ và hợp đồng liên quan đến Logistics thuê ngoài (Outsourcing Logistics) để giảm thiểu rủi ro trong Logistics 2020
Võ Minh Sang FPTU Cần Thơ Kinh tế - Quản trị kinh doanh Nghiên cứu quản trị trải nghiệm thương hiệu đối với trường Đại học FPT phân hiệu Cần Thơ 2020
Nguyễn Thanh Nam FPL Hà Nội Giáo dục Dạy-học online tại khối giáo dục FPT: Đánh giá và đề xuất 2020
Hoàng Thị Lan Anh FGW Hà Nội Giáo dục Đa dạng và hòa đồng trong các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam 2020
Đào Phương Bắc FSB Hà Nội Kinh tế - Quản trị kinh doanh Nghiên cứu đánh giá thực tế khoảng cách năng lực giữa chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo Kinh doanh và Quản lý so với tiêu chuẩn tuyển dụng của các tổ chức kinh tế ở Việt Nam 2020
Bùi Ngọc Anh FPTU Hà Nội Công nghệ thông tin Phát triển hệ thống sắp xếp lịch giảng dạy dựa trên mô hình tối ưu hóa thời gian biểu.  2020
Quách Luyl Đa FPTU Cần Thơ Công nghệ thông tin Xây dựng hệ thống nhận diện bệnh trên gà 2021
Trần Quý Ban FPTU Hà Nội Công nghệ thông tin Xây dựng mô hình và thuật toán phát hiện trùng lặp và tự sinh câu hỏi dựa trên đáp án trong ngân hàng câu hỏi thi cuối kỳ (FE) sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) 2021
Trần Quý Ban FPTU Hà Nội Công nghệ thông tin Xây dựng hệ thống phần mềm giải bài thi THPT và Đại học sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, máy học, học sâu ứng dụng tại khối giáo dục FPT 2021
Doãn Trung Tùng FGW Hà Nội Công nghệ thông tin BIG (BI for Greenwich) – Xây dựng kho dữ liệu và áp dụng các giải pháp kinh doanh thông minh cho hoạt động tuyển sinh và đào tạo tại ĐH Greenwich (Vietnam) 2021
Version: 1.2.2.2