PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Địa chỉ: Trường Đại học FPT, Khu Giáo dục và Đào tạo - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc - Km29 Đại lộ Thăng Long, Thạch Thất, TP. Hà Nội.
Email: smia@fe.edu.vn
Điện thoại: (+84) 02466549806

Version: 1.2.2.2