Khoa Học - Công Nghệ

Những điểm mới trong quyết định về chính sách hỗ trợ CBGV & người học của Tổ chức Giáo dục FPT tham dự hội nghị, hội thảo khoa học năm 2024

21/03/2024
Admin
989

Phòng Quản lý khoa học trân trọng gửi đến các CBGV và người học của Tổ chức Giáo dục FPT quyết định do Ban Giám hiệu đưa ra và những điểm mới về chính sách hỗ trợ CBGV & người học của Tổ chức Giáo dục FPT tham dự hội nghị, hội thảo khoa học năm 2024.

1. Điều kiện về Hội thảo


Hội thảo được tổ chức trong nước, nước ngoài cần thỏa mãn một trong các tiêu chí sau:
1. 1     Hội thảo có ít nhất 01 diễn giả (keynote speaker) là Giáo sư, Phó Giáo sư đến từ trường thuộc Top 100 của một trong các Bảng xếp hạng các trường đại học trên thế giới: Quacquarelli Symonds (QS World University Rankings), The Times Higher Education World University Rankings (THE Rankings), Shanghai Academic Ranking of World Universities (ARWU);
1.2.      Hội thảo có ít nhất một thành viên của hội đồng chuyên môn (technical program committee/review board) trình độ từ tiến sỹ trở lên đến từ trường Đại học thuộc Top 500 của một trong các Bảng xếp hạng các trường đại học trên thế giới theo: Quacquarelli Symonds (QS World University Rankings), The Times Higher Education World University Rankings (THE Rankings), Shanghai Academic Ranking of World Universities (ARWU).


2. Điều kiện về Bài toàn văn tham luận trình bày tại Hội thảo


•    Kỷ yếu có chỉ mục ISBN đối với Hội thảo được tổ chức trong nước;
•    Kỷ yếu thuộc danh mục ISI/Scopus đối với Hội thảo được tổ chức ở nước ngoài.


3. Điều kiện về Ngôn ngữ trình bày: Các cá nhân sử dụng ngôn ngữ trình bày là Tiếng Anh hoặc ngôn ngữ khác thuộc chương trình đào tạo của nhà trường cho bài toàn văn tham luận được chấp nhận trình bày tại Hội thảo.
 
4. Cá nhân được hỗ trợ kính phí tham dự Hội thảo có trách nhiệm thông báo cho phòng Quản lý Khoa học khi bài tham luận được xuất bản trên Kỷ yếu/Tạp chí, đồng thời sẽ không được hưởng các chính sách khác của FE cho bài toàn văn tham luận này.

Chi tiết về Quyết định 276 QĐ/ĐHFPT vui lòng đọc TẠI ĐÂY.
 

989
Version: 1.2.2.2