Địa chỉ

Khu Giáo dục và Đào tạo - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc - Km29 Đại lộ Thăng Long, Thạch Thất, TP.Hà Nội

Điện thoại

+84)2466549806

Email

smia@fe.edu.vn

Điện thoại

0987654321
0987365241

 

We’d love to hear from you