ThS. Lê Phương Chi

Lĩnh vực quan tâm: Khoa học máy tính

Tạp chí khoa học

  1. Ngô Tùng SơnBùi Ngọc Anh, Trần Thị Thúy, Lê Phương ChiBùi Đình Chiến et al., Some Algorithms to Solve a Bi-Objectives Problem for Team Selection, Appl. Sci., Vol.10 Iss 08 (2020), 2700. (04/2020, Q1 (SJR 0.38), Google Scholar).
  2. Ngô Tùng SơnBùi Ngọc AnhTrần Quý BanLê Phương ChiBùi Đình Chiến et al., Implementing CCTV-Based Attendance Taking Support System Using Deep Face Recognition: A Case Study at FPT Polytechnic College, Symmetry, Vol. 12 No. 02 (2020), 307. (02/2020, Q2 (SJR 0.29), Google Scholar)
  3. Bùi Ngọc AnhNgô Tùng SơnPhan Trường LâmLê Phương Chi, Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Công Đạt, Nguyễn Hữu Trung, Muhammad Umar Aftab, Trần Văn Định, A Computer-Vision Based Application for Student Behavior Monitoring in ClassroomAppl. Sci. 2019, 9(22), 4729. (11/2019, ISI/Scopus, Q1 (SJR 0.38), Google Scholar).
  4. Ngô Tùng SơnLê Phương ChiPhan Trường Lâm, Trần Văn Định, Combination of Facial Recognition and Interaction with Academic Portal in Automatic Attendance System, 8th International Conference on Software and Computer Applications, 299–305. (2/2019, Scopus, Google Scholar).