Hội thảo khoa học Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế: Mô hình CDIO

Thời gian : - Dự kiến ngày 24/12/2020

Địa điểm : Trường Đại học Thủ Dầu Một - Số 06, đường Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Nhằm mục đích học hỏi kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển chương trình đào tạo theo phương pháp tiếp cận CDIO cũng như mở rộng mối quan hệ, tăng cường hợp tác với các trường đại học thành viên của Hiệp hội CDIO, Hội thảo khoa học “Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế: Mô hình CDIO” dự kiến được tổ chức vào tháng 12 tới đây.

1.Cơ quan đồng đăng cai tổ chức

  • Trường Đại học Thủ Dầu Một
  • Trường Đại học Duy Tân

2. Thời gian tổ chức Hội thảo: 01 ngày (dự kiến vào ngày 24/12/2020)

3. Địa điểm tổ chức Hội thảo: Trường Đại học Thủ Dầu Một – Số 06, đường Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

4. Đối tượng tham gia Hội thảo: Các nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học, những người có quan tâm đến chủ đề của Hội thảo trên phạm vi cả nước, và một số quốc gia trong khu vực.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem tại đây.