STT

Đơn vị Nhân sự Chức năng

Nhiệm vụ

1

FEHO Nguyễn Kim Ánh Trưởng BTC Phụ trách chung

2

FPTU HCM Trần Ngọc Tuấn Đồng Trưởng BTC Điều hành công tác tổ chức sự kiện

3

FEHO Phạm Hùng Quý Phó Trưởng BTC Chịu trách nhiệm về nội dung chương trình và đầu mối liên hệ với các hội đồng cơ sở

4

FPTU HCM Trần Tuấn Anh Phó Trưởng BTC Cố vấn về chuyên môn và nội dung chương trình

5

FPTU HCM Nguyễn Huy Hùng Thành viên BTC Cố vấn về chuyên môn và nội dung chương trình

6

FPTU HCM Nguyễn Thị Út Thành viên BTC

Điều phối công tác tổ chức tại FPTU HCM

7

FEHO Hà Thị Hải Yến Thư ký BTC Phụ trách chung về các đội thi và công tác tổ chức

8

FEHO Lê Thị Phương Anh Thư ký BTC Thư ký BTC, phụ trách khách mời và các đội thi quốc tế

9

FEHO Nguyễn Thị Thu Nga Thành viên BTC Truyền thông bên ngoài và trong nội bộ FE

10

FEHO Nguyễn Minh Thu Thành viên BTC Phụ trách tài chính

11

FEHO Vũ Thu Hiền Thành viên BTC Hỗ trợ đặt vé máy bay cho BTC và các đội thi

12

FPTU HN Phạm Tuyết Hạnh Hà Thành viên BTC Truyền thông sinh viên và phụ trách các đội thi khu vực Hà Nội

13

FPTU HCM Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Thành viên BTC Truyền thông sinh viên, phụ trách các đội thi khu vực HCM và tình nguyện viên

14

FPTU CT Ngô Thị Thúy An Thành viên BTC Truyền thông sinh viên, phụ trách các đội thi khu vực Cần Thơ

15

FPTU ĐN Nguyễn Thị Hạnh Nhơn Thành viên BTC Truyền thông sinh viên, phụ trách các đội thi khu vực Đà Nẵng

16

FPTU HCM Võ Ngọc Hiền Thành viên BTC Phụ trách khách mời doanh nghiệp và quốc tế

17

FPTU HCM Đinh Trường Lâm Thành viên BTC Phụ trách địa điểm tổ chức

 

 

 

Đặt câu hỏi

Gửi emaill cho chúng tôi hoặc gọi theo số: (+84)2466549806