Ngày hội nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên – ResFes 2020 là nơi trao đổi và chia sẻ kiến thức về khoa học – công nghệ, quản trị kinh doanh, ngôn ngữ… kết hợp các hoạt động trao đổi sản phẩm khoa học giữa học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo thuộc Tổ chức Giáo dục FPT (FE) , các trường đại học khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) và các sinh viên một số trường đại học quốc tế.

Trong bối cảnh toàn thế giới đang cùng đối mặt với những vấn đề hậu Covid 19, chủ đề được lựa chọn cho ResFes năm nay là “Worldwide Pandemic the 1st day/Làm gì nếu xảy ra đại dịch toàn cầu?”. Các đội trong và ngoài FPT Edu cần đưa ra giải pháp về các mặt như kinh tế, y tế, công nghệ, đời sống, xá hội… để ứng phó với đại dịch này. Mỗi đội cần trình bày giải pháp của mình bằng một đề tài nghiên cứu khoa học thuộc 1 trong 4 lĩnh vực: Công nghệ thông tin, Thiết kế đồ họa, Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ.

ResFes 2020 dự kiến diễn ra vào ngày 10-11/10/2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh, được đồng tổ chức bởi phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế thuộc Tổ chức giáo dục FPT và Phân hiệu trường Đại học FPT tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đặt câu hỏi

Gửi emaill cho chúng tôi hoặc gọi theo số: (+84)2466549806