1. Keynotes presentation

Thời gian: Sáng ngày 10/10.

Đối tượng tham dự: Cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên FPTU Hồ Chí Minh và các đội thi từ các cơ sở khác của FE.

Dự kiến số lượng diễn giả: 02 người. Trong đó, 1 diễn giả là chuyên gia/giáo sư/nhà nghiên cứu quốc tế và 1 diễn giả đến từ doanh nghiệp (tại Hồ Chí Minh).

Dự kiến nội dung trình bày:

+ Khách mời chuyên gia: chia sẻ về R&D cho sinh viên, ví dụ kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, làm thế nào để nhận biết vấn đề, biến ý tưởng thành đề tài nghiên cứu, sinh viên nên bắt đầu tiếp cận nghiên cứu khoa học từ đâu, phương pháp nghiên cứu như thế nào…

+ Khách mời doanh nghiệp: chia sẻ về thương mại hoá, cách biến sự sáng tạo trong nghiên cứu khoa học thành những sản phẩm hữu ích, chuyển giao công nghệ, truyền cảm hứng và kinh nghiệm start up từ chính những sản phẩm nghiên cứu của sinh viên…

Mục đích: Sự thay đổi về nội dung đặt hàng khách mời chia sẻ trong ResFest năm nay xuất phát từ thực tế mong muốn nâng cao chất lượng các bài nghiên cứu của sinh viên FE sau các cuộc thi trước và nhấn mạnh về tầm quan trọng của tính khả thi, tính thực tế khi làm nghiên cứu khoa học. Những chia sẻ về phương pháp nghiên cứu và thương mại hoá sản phẩm nhằm mục đích khơi gợi cho sinh viên hiểu hơn về những hướng đi của việc học tập và nghiên cứu. Sinh viên có thể lựa chọn nghiên cứu theo hướng hàn lâm hoặc theo hướng thực tế phục vụ nhu cầu xã hội. Qua những chia sẻ của khách mời, BTC mong muốn giúp cho sinh viên có thể có những phát hiện mới nhằm hoàn thiện, chỉnh sửa bài nghiên cứu của nhóm và áp dụng cho các nghiên cứu sau này.

2. Showcase sản phẩm công nghệ

Thời gian: Sáng và Trưa ngày 10/10 (Sau Keynote Presentation)

Đối tượng tham dự: Cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên FPTU Hồ Chí Minh và các đội thi từ các cơ sở khác của FE.

Nội dung: Các đội thi của Tiểu ban Công nghệ thông tin và Thiết kế đồ hoạ trình bày sản phẩm với Hội đồng chuyên môn và người tham dự. Hội đồng chuyên môn ghi nhận kết quả chạy sản phẩm của các đội thi.

3. Trình bày tham luận nghiên cứu

Thời gian: Chiều 10/10 và Sáng 11/10.

Đối tượng tham dự: Tất cả các đội thi và giảng viên, học sinh, sinh viên FPTU HCM.

Nội dung: Các đội trình bày tham luận tại các Tiểu ban chuyên môn, BGK thảo luận và đưa ra nhận xét, đánh giá theo phiếu chấm điểm của cuộc thi. Người tham dự tham gia trao đổi, thảo luận dưới sự dẫn dắt của MC điều phối trong các phòng. BTC thu thập phiếu điểm, tổng kết và xếp loại theo tổng điểm chuyên môn từ cao xuống thấp để xác định các giải thưởng.

Tổng kết và trao giải thưởng: Trưa 11/10.

Đặt câu hỏi

Gửi emaill cho chúng tôi hoặc gọi theo số: (+84)2466549806