Ths. Trần Quý Ban

Lĩnh vực quan tâm: Khoa học máy tính

Tạp chí khoa học

  1. Phạm Ngọc Giao, Ngô Tùng SơnBùi Ngọc AnhTrần Quý Ban, Trần Văn Định, Suk-Hwan Lee, Edges of Interpolating Tetrahedron Based Encryption Algorithm for 3D Printing Model,  Journal of Advances in Information Technology, Vol. 11, No. 2 (2020), 84–90, (05/2020, Scopus, Google Scholar).
  2. Ngô Tùng SơnBùi Ngọc AnhTrần Quý BanLê Phương ChiBùi Đình Chiến et al., Implementing CCTV-Based Attendance Taking Support System Using Deep Face Recognition: A Case Study at FPT Polytechnic College, Symmetry, Vol. 12 No. 02 (2020), 307. (02/2020, Q2 (SJR 0.29), Google Scholar).

Kỷ yếu hội thảo

  1. Trần Quý BanBùi Ngọc AnhNgô Tùng Sơn, Trần Văn Định, Survey of Hyperledger Blockchain Frameworks: Case Study in FPT University’s Cryptocurrency Wallets, 8th International Conference on Software and Computer Applications, 472–480. (2/2019, Scopus, Google Scholar).
  2. Ngô Tùng Sơn, Lê Văn Thành, Trần Quý Ban, Dương Xuân Hòa, Bùi Ngọc Anh, An analyze on effectiveness of candlestick reversal patterns for Vietnamese stock market, IMMS ’18 Proceedings of the 2018 International Conference on Information Management & Management Science, 89–93. (8/2018, Scopus, Google scholar).